Kotły kondensacyjne – jakie wkłady do komina wybrać?

Polityka proekologiczna w całej Unii Europejskiej od lat promuje wykorzystywanie do celów grzewczych gazu – kosztem odchodzenia od urządzeń spalających paliwa stałe, jak np. węgiel. Oprócz faktu, że spalanie gazu jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego, nowoczesne kotły gazowe cenione są też ze względu na doskonałą efektywność energetyczną i komfort obsługi.

Specyfika działania takich kotłów i towarzyszące spalaniu gazu procesy – wymagają jednak zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie odprowadzania produktów ubocznych. Kluczowym elementem sprawnie i bezpiecznie funkcjonującego kotła kondensacyjnego – są specjalne wkłady do komina. Na co w zakresie orurowania powinny zwrócić uwagę osoby planujące zakup pieca/kotła kondensacyjnego?

Dlaczego do kotła kondensacyjnego konieczny jest specjalny wkład kominowy?

Substancje, jakie powstają przy spalaniu gazu ziemnego albo płynnego, praktycznie pozbawione są pyłów zawieszonych oraz benzopirenu. Poza pozyskaniem ciepła z płomienia, którego temperatura ogrzewa wodę przepływającą przez wymiennik, kotły kondensacyjne potrafią także odzyskiwać energię z samego procesu spalania. Jest to możliwe dzięki temu, iż przy spalaniu gazu ziemnego czy płynnego, w obecności tlenu wytrącany jest dwutlenek węgla oraz woda.

W efekcie panującej w komorze wysokiej temperatury – cząsteczki wody zamieniają się w parę wodną. Wiąże się to bezpośrednio ze stratą pewnej ilości energii, jednak można ją odzyskać za sprawą zjawiska kondensacji. Przy naturalnym schłodzeniu pary wodnej, dochodzi do zmiany stanu skupienia z lotnego na ciekły, a uwalniana przy tej okazji energia zostaje spożytkowana do celu podgrzania wody zgromadzonej w wymienniku. Jednocześnie, kwaśne i żrące skropliny, które spływają po wewnętrznych ściankach wkładu kominowego – są odprowadzane na zewnątrz.

Jakie mogą być rodzaje wkładów kominowych przy kotłach kondensacyjnych?

Tradycyjny wkład kominowy przeznaczony do współdziałania z kotłem kondensacyjnym ma budowę dwuścienną (koncentryczne wkłady powietrzno-spalinowe). Tego typu wkład do komina składa się z dwóch warstw blachy, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, przez jaką zasysane zostaje powietrze/tlen. Wkład taki podłączany jest do specjalnego adaptera, którego zadaniem jest rozdzielanie zasysanego z zewnątrz powietrza od przewodu, którym wyprowadzane są spaliny. System kominowy dedykowany dla kotłów gazowych kończy się oczywiście ponad połacią dachową, z tym, że fragment odprowadzający spaliny – znajduje się powyżej części wlotowej dla powietrza i zabezpieczony przed możliwością zassania dymu/spalin.

Istnieje także opcja połączenia poszczególnych elementów wkładu koncentrycznego z komponentami jednościennymi. W takich sytuacjach to fragment czopucha posiada budowę koncentryczna, a także element wyprowadzający wkład powyżej połaci dachowej. Powietrze niezbędne do zainicjowania procesu spalania jest wówczas zasysane bezpośrednio przez szachtę kominową, z zastrzeżeniem, że przewód kominowy musi być wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Innym wariantem jest możliwość, aby zastosować klasyczne nadciśnieniowe wkłady kominowe powietrzno-spalinowe (dwuścienne), które prowadzone będą na zewnątrz po ścianie szczytowej budynku. W takim wypadku czerpnia powietrza usytuowana jest na wysokości przedłużenia czopucha.

O czym jeszcze należy pamiętać, decydując się na wkład do kotła gazowego (kondensacyjnego)?

Spaliny powstające podczas działania kotła kondensacyjnego na paliwo gazowe – mają stosunkowo niską temperaturę. Dodatkowo, cała instalacja pracuje „na mokro”, ponieważ wytrącana jest duża ilość pary wodnej. W procesie spalania uwalniane są szkodliwe substancje (m.in. siarka, azot), a w rezultacie zachodzących reakcji chemicznych – wytrącane są silnie kwasowe związki o bardzo niskim współczynniku pH (kwas siarkowy, azotowy czy węglowy). Wraz z parą wodną osadzają się one na wewnętrznych ściankach przewodów rurowych, skąd ściekają do tzw. odkraplacza.

Agresywny kondensat może szybko doprowadzić do korozji wkładu kominowego i jego niebezpiecznego rozszczelnienia, dlatego też przy systemach odprowadzających spaliny z kotłów kondensacyjnych – stosuje się owalne wkłady kominowe kwasoodporne. Niezależnie od tego, każdy wkład do komina, który ma współdziałać z kotłem gazowym, powinien posiadać kategorię ciśnieniową P1 – do pracy w warunkach nadciśnienia (zamknięta komora spalania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.